Menu
A+ A A-

Dataansvar

Cykelklubben Flying Heroes dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med løbsaktivitet med fælles tilmelding sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Behandling af personoplysninger. Oplysninger vi får fra dig.
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, fotos fra klubture og Ærø Rundt.

Cykelklubben CC FLYING HEROES er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Otto Stenstrøm
Adresse: Øster Bregningemark 7, 5970 Ærøskøbing.
CVR: 36274964

Website:  www.flyingheroes.dk

Alle modtagne oplysninger slettes ved udmeldelse, (Dog ikke fotos)