Velkommen til vores hjemmeside!

CC Flying Heroes blev stiftet 19 maj 1993.

Klubben har 79 medlemmer, fordelt på begge køn, både unge som ældre i ind og udland.

Klubbens aktiviteter er kort fortalt: 3 ugentlige træningture i sommerhalvåret, tirsdag-torsdage kører kl 16:30 og om søndagen kl. 10:00. På helligdage også kl. 1000 hvis der køres.

I vinterhalvåret er der kun planlagte ture om søndagen.

Alle træningsture starter fra Havnegade 25, ved Ebbes bådelauge. Naturligvis altid med friske ben, godt humør og cykelhjelm.

De tre QR koder er 100, 50 og 20 km ruter som bruges til Ærø Rundt samt til de ugentlige træningsture:

QR koderne opdateret 7. januar 2019.

 

                                       

100 km                                                      50 km                                                       20 km

 

Cykelklubben Flying Heroes dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med løbsaktivitet med fælles tilmelding sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Behandling af personoplysninger. Oplysninger vi får fra dig.
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
– Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, fotos fra klubture og Ærø Rundt.

Cykelklubben CC FLYING HEROES er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Otto Stenstrøm
Adresse: Øster Bregningemark 7, 5970 Ærøskøbing.
CVR: 36274964

Website: www.flyingheroes.dk

Alle modtagne oplysninger slettes ved udmeldelse, (Dog ikke fotos)

Løbstilskud:

CC Flying Heroes tilbyder sine medlemmer at dække løbsgebyret i forbindelse med deltagelse i cykelløb, efter følgende regelsæt:

  • Løbet skal afholdes i Danmark
  • Løbet skal køres i nyeste tilgængelige klubtøj
  • Der skal afleveres behørig dokumentation for betalt løbsgebyr
  • Der ydes max. Tilskud til 3 løb pr. sæson
  • Der ydes et max. Tilskud pr. løb på 200,- kr.
  • Der ydes ikke tilskud til Ærø-Rundt
  • Tilskuddet betales bagud, det vil sige efter at løbet er kørt
  • Alle andre udgifter så som rejse & forplejning er for egen regning.